Een kenteken is meer dan alleen een plaat met een nummer

Gele, groen of witte platen, ze bevatten allemaal cruciale informatie over het voertuig waarop zij zich bevinden.  Beschouw het maar als een identiteitskaart die zichtbaar voor een ieder bevestigd moet zijn en het zefs in de avonduren verplicht met een verlichting zichtbaar gehouden moet worden gehouden. In het verkeer kan er in geval van onregelmatigheden dan ook alleen het nummer onthouden moeten worden omdat een beschrijvingvan het voertuig meestal niet veel hulp zal bieden.

Het onderscheidt gaat verder dan het nummer alleen

Er kan gerust gesteld worden dat geen een auto gelijk is aan een ander, ook niet als het gaat om dezelfde modellen met overeenkomstige technische specificaties. Elke auto gaat na de verkoop zo letterlijk zijn eigen weg op en zullen zaken als de km stand, maar ook de reparatiehistorie van elkaar verschillen. Dat gaat alles ook schuil achter al die kentekens en is de RDW belast met het verzamelen en beheren van de data. Informatie via het kenteken opzoeken dient dan ook uitsluitend via hun te gaan, maar wordt de toegang dan ook niemand geweigerd.

Een ieder kan de informatie opvragen

Het is niet alleen voor bedrijven mogelijk de informatie van de database te halen omdat ook elke burger daartoe in staat wordt gesteld. Het is de bedoeling van de RDW dat er zo de nodige transparantie ontstaat over de staat waarin een auto zich bevindt waardoor het voor fraudeurs wel lastig wordt gemaakt hun handelingen uit te kunnen voeren. Maar ook bij het verkopen van de auto is het handig een uitdraai van de informatie bij jou te hebben. Zo toon je op een objectieve manier aan in welke staat de auto zich verkeert en win je ook sneller het vertrouwen van een potentiele koper.